Welkom bij Skafit innovatieve gezondheidsproducten
Aantal stemmen: Skafit werkt voor uw gezondheid
10
0
Winkelwagen
€ 0,00

Selecteer subcategorie

Privacybeleid Skafit

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-5-2018.

Privacybeleid Skafit

 

Verzamelde persoonsgegevens

U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als er een bestelling van u moet worden verwerkt, indien u een leverancier of business partner bent, als u zaken met ons wilt doen. Wilt u iets van ons kopen, dan verstrekt u ons wellicht ook uw creditcardgegevens en als u solliciteert op een vacature bij SKAFIT, dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als u een van onze websites bezoekt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina's die u binnen onze sites bekijkt en over andere handelingen die u uitvoert terwijl u ons bezoekt. We kunnen gebruikmaken van technieken om vast te stellen of u een e-mail hebt geopend en of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze websites en onze nieuwsbrieven, kunnen we uw ervaring persoonlijker maken en kunnen we onze contacten met u afstemmen op uw persoon. Meer informatie over de technieken die we gebruiken, vindt u hieronder in Cookies, webbeacons en andere technieken.

 

Gebruik van verzamelde persoonsgegevens

In de volgende alinea's wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier SKAFIT uw persoonsgegevens kan gebruiken.

Afhandeling van uw transactieaanvragen
Als u iets bij SKAFIT aanvraagt, bijvoorbeeld een product, bepaald marketingmateriaal, of dat u wordt teruggebeld, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld business partners van SKAFIT, financiële instellingen, transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties, zoals de douane. In verband met een transactie kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Personalisering van onze websites
De informatie die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze websites te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze sites voor u eenvoudiger maken.

Het bieden van ondersteuning
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over een update of fix van een bepaald product.
Daarnaast bieden we op onze websites “Live Chat”-sessies aan om u te helpen terwijl u op onze sites navigeert. De persoonsgegevens die u ons via deze sessies verstrekt, behandelen we overeenkomstig deze Privacyverklaring.

Marketing
Net als de informatie die we indirect over u hebben verzameld, kan de door u aan SKAFIT verstrekte informatie door SKAFIT worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Voordat we dat echter doen, stellen we u in de gelegenheid om aan te geven of uw informatie op deze manier mag worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies ("Uitschrijven") die zijn opgenomen in elke e-mail die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op (zie “Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens”, hieronder).

Als u “Deze pagina e-mailen” kiest om een pagina door te sturen naar een bekende of een collega, vragen we naar de naam en het e-mailadres van die bekende of collega. We verzenden dan automatisch eenmalig een e-mail met daarin de pagina die u hebt aangegeven, maar gebruiken de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden.

Sollicitaties
Als u bij SKAFIT solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van SKAFIT is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Wij kunnen die informatie overal binnen SKAFIT gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden.

Monitoring of opname van gesprekken, chats en andere contacten
Bij bepaalde internettransacties kan het nodig zijn dat u ons belt of dat wij u bellen. Dergelijke transacties kunnen ook online chats met zich meebrengen. Wees u ervan bewust dat het bij SKAFIT algemene praktijk is om dergelijke contacten te monitoren en in bepaalde gevallen op te nemen ten behoeve van het opleiden van personeel, het bewaken van de kwaliteit of het bijhouden van bewijs inzake een bepaalde transactie of een bepaald contact.

Bescherming van rechten en eigendommen van SKAFIT en anderen
Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van SKAFIT, onze business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Informatie voor business partners
Indien u een SKAFIT business partner vertegenwoordigt, kunt u websites van SKAFIT bezoeken die specifiek bedoeld zijn voor SKAFIT business partners. Informatie die u op een dergelijke site verstrekt, kunnen wij gebruiken voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de business partner die u vertegenwoordigt en met SKAFIT business partners in het algemeen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wij uw informatie gebruiken om u gegevens toe te sturen omtrent programma's voor SKAFIT business partners. Het kan ook betekenen dat we bepaalde informatie beschikbaar stellen aan andere business partners (met inachtneming van eventuele vertrouwelijkheidsverplichtingen) of aan klanten of mogelijke klanten van SKAFIT. In verband met een bepaalde transactie of een bepaald programma kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Informatie voor leveranciers
Indien u een leverancier van SKAFIT vertegenwoordigt, kunt u websites van SKAFIT bezoeken die specifiek bedoeld zijn voor leveranciers van SKAFIT. De informatie die u op dergelijke sites verstrekt, kunnen wij gebruiken om een transactie met u aan te gaan of uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we informatie beschikbaar stellen aan andere onderdelen van SKAFIT, aan business partners en klanten van SKAFIT, transport- en postbedrijven, financiële instellingen, of overheidsinstanties die betrokken zijn bij de afhandeling. Uw informatie kan ook worden gebruikt voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de leverancier die u vertegenwoordigt en met andere SKAFIT-leveranciers in het algemeen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. SKAFIT implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens, zoals creditcardgegevens, wanneer we die gegevens via internet verzenden. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.
 

https://www.ibm.com/i/c.gif

Retentie

Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang uw account actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op info@skafit.nl. We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.
 

Delen van informatie

Skafit deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Wel zijn enkele partijen betrokken bij het onderhouden van onze systemen en kunnen zij uit hoofde van hun dienstverlening toegang hebben tot (delen van) uw persoonsgegevens. Om uw privacy te beschermen zijn met elk van deze partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten, waarbij overeengekomen is dat deze derde partijen uw gegevens behandelen conform dit privacybeleid.
 

Beschikbaarheid data voor belanghebbenden

Indien u wilt inzien welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u contact opnemen met ons via info@skafit.nl of via ons telefoonnummer +31 (0)33 2022 644. Wij kunnen u dan uw dossier tonen zoals wij dat in bezit hebben.
 

Skafit Account

Via onze website kunt u ook inloggen op uw persoonlijke account. In dit account staan de gegevens zoals wij deze van u in bezit hebben. Aanvullend van de informatie in het account kunnen we aanvullende informatie beschikbaar hebben als gevolg van eventuele correspondentie met u, of ten behoeve van het logistieke proces dat gebruikt wordt om producten aan u te kunnen leveren.
 

Cookies en vergelijkbare trackers

Zoals boven vermeld, leggen we informatie inzake uw bezoek aan onze websites en uw gebruik van onze SaaS-aanbiedingen en onze softwareproducten vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid, om uw ervaring persoonlijker te maken en om onze contacten met u af te stemmen op uw persoon. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder scripts, tags, Local Shared Objects (Flash cookies), Local Storage beacons (HTML5) en een techniek genaamd "cookies". Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer geïdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), alsmede voor het vereenvoudigen van de werking van websites. Als zodanig worden cookies niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welke aard dan ook. Soms worden cookies echter ook gebruikt om de werking van een website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, middels koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren. Na verloop van tijd biedt deze informatie waardevol inzicht om de gebruikerservaring te helpen verbeteren.

Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in "sessiecookies" en "permanente cookies". Sessiecookies helpen bij een efficiënte navigatie door de website en houden uw progressie van pagina naar pagina bij, zodat u niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die u tijdens hetzelfde bezoek al eerder hebt ingevoerd. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en volgende bezoekjes. Ze worden weggeschreven op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als u uw browser opnieuw start. Wij gebruiken permanente cookies bijvoorbeeld om uw taal- en landvoorkeuren vast te leggen.

Hoewel geautomatiseerde signalen van de browser met betrekking tot trackingmechanismen (zoals "do not track"-instructies) op dit moment nog niet worden herkend door de websites van SKAFIT, is het gewoonlijk mogelijk om uw privacyvoorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via uw webbrowser. Zoek onder het kopje "Tools" of "Extra" (of een vergelijkbaar kopje) in uw specifieke browser naar informatie over de besturing van cookies. In de meeste gevallen kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U hebt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. In onze softwareproducten kan het gebruik van cookies in het product zelf worden uitgeschakeld. Omdat u bij gebruik van cookies kunt profiteren van bepaalde functies op onze websites, adviseren wij u het gebruik van cookies ingeschakeld te laten. Als u cookies blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, worden bepaalde webpagina's niet goed afgebeeld en kunt u bijvoorbeeld geen artikelen in uw winkelwagentje plaatsen, kunt u niet afrekenen en kunt u op de websites geen gebruik maken van diensten waarvoor u moet inloggen.

We kunnen ook webbeacons opnemen in marketingmails of nieuwsbrieven. Op die manier kunnen we nagaan of die berichten zijn geopend en of er op de daarin aanwezige links is geklikt.

Bovendien kan er bij het gebruik van knoppen voor social media van derden bepaalde informatie worden vastgelegd, zoals uw IP-adres, het type en de taal van uw browser, de toegangstijd en het adres van de website waar u vandaan komt, en als u op de sites van dergelijke social media bent ingelogd, kunnen ze de verzamelde informatie tevens koppelen aan uw profiel op die site. Wij hebben geen toegang tot deze trackingtechnieken van derden.

 

Advertenties op internet

Als onderdeel van onze marketing uitingen kan het gebeuren dat u advertenties van ons ziet op websites van derden, zonder dat u expliciet daarom heeft gevraagd. Cookies op onze website kunnen ervoor zorgen dat u producten in een advertentie ziet die u bij ons heeft bekeken.

 

Informatie aan gebruikers

Uw gegevens kunnen door ons worden gebruikt ten behoeve van informatie via e-mail, voor zover wij beschikken over uw e-mail adres. Indien u geen prijs stelt op dergelijke informatie, dan kunt u in de nieuwsbrief aangeven dat u deze niet meer wenst te ontvangen.  Indien u uw gegevens in het geheel niet meer beschikbaar wilt hebben, dan kunt u dit kenbaar maken zoals in de paragraaf ‘Retentie’ is aangegeven.

 

Producten en diensten

Skafit levert producten op basis van bestellingen via internet, telefoon of e-mail en alleen op uitdrukkelijk verzoek. Daarnaast levert Skafit producten op basis van voorschriften, welke namens de ontvanger van de producten is ondertekend door een arts. Tijdens deze bestelprocedure wordt gebruik gemaakt van een apotheek, hetzij een apotheek van de patiënt zelf, of de ‘huisapotheek’ Declacare te Maassluis.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Skafit Webshop b.v.
Groot Overeem 9A-1
3927 GH Renswoude
Nederland


| Meer

Onze gegevens

Groot Overeem 9A-1
3927 GH Renswoude 

Tel: (+31) (0)33 - 2022 644

Fax: (+31) (0)20 - 753 7095

Email: info@skafit.nl


Alle prijzen op deze website zijn
inclusief BTW

Betaalmogelijkheden

betaalmogelijkheden

Afterpay achteraf betalen

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Aanmelden